Sezon dywidendowy rozpoczęty

life • 1259 słów • 6 minut czytania

Jedną z inspiracji dla mojego prywatnego funduszu emerytalnego było oparcie części aktywów akcyjnych na strategii dywidendowej. Szerzej o tym pisałem w memo odnośnie ukierunkowania i spróbowania swoich sił na rynku GPW. Strategia oparta na stabilnych spółkach dzielących się swoimi zyskami z akcjonariuszami, wydaje się być jedną z głównych strategii, jakie można spotkać w długoterminowej inwestycji emerytalnej. Co przy wykorzystaniu III filaru i uwolnienia się od podatku Belki, jest jedynym godnym sposobem na czerpanie pełnych korzyści z wypłacanej dywidendy. A także być ciekawym sposobem na pasywny dochód, w dłuższym terminie, w porównaniu do typowego inwestowania, wymagającego większej uwagi.

Do tej pory uważałem, że sezon wypłat dywidend zaczyna się gdzieś bliżej połowy roku w okolicach czerwca lub końca maja, więc zbytnio nie zwracałem uwagi na sprawy z tym związane. Ale ostatnio uświadomiono mi, że tak naprawdę już od kwietnia wiele przedsiębiorstw się przygotowuje, a nawet zaczyna realizację planu związanego z podziałem uzyskanych zysków w minionym roku. Do tej pory skupiałem się na magazynowaniu wszelkich informacji i komunikatów spółek związanych z tym tematem, które obficie wypływają w czasie publikacji wszelakich raportów i sprawozdań finansowych, a samą analizę pozostawiając na później…

Uświadomienie, o którym piszę, przyszło wraz z całkiem przypadkowym trafieniem na wpis informujący o rozpoczęciu sezonu dywidendowego na blogu harmonogram milionera (tematyka dywidendowa poruszana jest tam całkiem często w dedykowanych wpisach, w tym roku już kilkakrotnie, warto się z nimi zaznajomić, a także z innymi prezentowanymi tam przemyśleniami autora). Doszło wtedy do mnie, że sezon dywidendowy już się na dobre rozpoczął wraz z początkiem kwietnia, a jedne z największych dywidend wkrótce zostaną przydzielone. Nie pozostało nic innego, jak zacząć wreszcie planować, co kiedy i jak…

Gdzie uzyskać informacje o planowanych dywidendach? Szukać można wszędzie, ale najprościej śledzić komunikaty spółek i ich sprawozdania finansowe. Można też pokusić się monitorowanie poczynań indeksu WIGdiv, grupującego spółki regularnie wypłacające dywidendy. Spróbować również można na wielu portalach posiadających działy finansowe, czego przykładem jest wp.pl, lub na bardziej ukierunkowanych na finanse i rynki kapitałowe wortalach, jak na przykład stockwatch.pl

Ja bazując na kilku różnych źródłach i komunikatach pochodzących bezpośrednio ze spółek, opracowałem sobie zestawienie nadchodzących operacji dywidendowych, których stopy zwrotu kształtują się na poziomie powyżej 3%, a ich realizacja przypada w najbliższym czasie - I polowa roku + 1-2 miesiące, aby móc optymalniej zaplanować dalsze kroki działania na II połowę roku.

W prezentowanej poniżej tabeli, stopę zwrotu obliczono względem obecnego kursu akcji (w dniu publikacji), a historyczne stopy zwrotu, dla porównania, pobrano z danych serwisu stockwatch.pl (nie wiem jaka metoda zostały wyliczone). Niektóre firmy jeszcze nie zatwierdziły ostatecznej decyzji odnośnie podziału zysku, ale w wielu z nich zarząd już rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy chęć wypłaty dywidendy.

			dzien		dzien										stopa dywidendy
spolka		dywidendy	wyplaty		data wza	kurs	dywid	2014	2013	2012	2011
NETWISE		2014-04-07	2014-04-21	2014-03-31	 5,00	 0,50	10,00	 7,81
PROLOG		2014-05-27	2014-06-16	2014-05-05	 13,10	 1,30	 9,92	12,75
BUDIMEX		2014-05-06	2014-05-21	2014-04-24	141,80	11,85	 8,36	 5,69	13,54	 8,97
AQUABB		-			-			-			 12,08	 0,99	 8,20	 3,36	 1,84	 1,64
TERESA		-			-			-			 14,80	 1,20	 8,11	 6,58	 7,12	 5,11
CCS			2014-05-27	2014-06-10	-			 4,50	 0,35	 7,78	 7,83
EXOUPOS		2014-05-06	2014-05-21	2014-04-28	 7,80	 0,60	 7,69
ABCDATA		-			-			-			 4,15	 0,31	 7,47	 5,54	 7,80
ASSECOSLO	2014-04-17	2014-04-28	2014-04-09	 20,74	 1,55	 7,45	 8,67	12,47	 3,51
PULAWY		2014-01-03	2014-01-17	2013-11-29	141,00	10,38	 7,36	 5,73	 6,52	 3,98
ANALIZY		-			-			-			 13,70	 1,00	 7,30	 3,92
PHN			2014-05-07	2014-05-21	2014-04-11	 30,49	 2,16	 7,08
QUERCUS		2014-06-13	2014-06-27	2014-04-25	 7,56	 0,53	 7,01	 3,89	 8,33	 2,13
TALEX		-			-			2014-05-08	 18,79	 1,30	 6,92	 3,92	 2,20	 3,99
NOVITA		-			-			-			 30,00	 2,03	 6,77	 4,24	 5,08	13,94
MCLOGIC		2014-03-17	2014-03-31	2014-03-03	 42,30	 2,75	 6,50	 6,74	 5,95	 4,40
LENA		2014-05-09	2014-05-27	2014-04-24	 4,70	 0,30	 6,38	 9,15	 6,52	 4,05
ASSECOBS	2014-05-14	2014-06-02	2014-04-15	 12,60	 0,80	 6,35	 6,88	 9,09	 6,67
ELEKTROTI	-			-			-			 12,07	 0,75	 6,21	 6,38	10,20	 6,28
HANDLOWY	2014-07-07	2014-08-29	-			115,40	 7,15	 6,20	 6,16	 3,54	 5,90
SYNTHOS		2014-04-25	2014-05-05	2014-04-17	 5,15	 0,31	 6,02	 4,36	 8,39	 7,86
ASSECOPOL	-			-			-			 45,58	 2,60	 5,70	 5,06	 4,64	 3,48
PGE			2014-09-05	2014-09-26	-			 19,60	 1,10	 5,61	 5,02	 9,20	 3,46
ENERGA		2Q			-			-			 18,17	 1,00	 5,50
PROCAD		-			-			-			 1,30	 0,07	 5,38	 5,65			 3,90
OLYMPIC		2014-05-12	2014-05-13	2014-04-25	 8,20	 0,42	 5,12
PRYMUS		-			-			-			 2,96	 0,15	 5,07
PEKAO		2014-06-18	2014-07-04	-			198,00	 9,96	 5,03	 5,00	 3,74	 3,98
DECORA		2014-07-18	2014-08-01	2014-04-25	 8,80	 0,42	 4,77	 4,52	 3,69	 2,41
ORANGEPL	2014-06-26	2014-07-10	2014-04-10	 10,50	 0,50	 4,76	 6,47	 5,80	 7,94
ACE			-			-			-			 14,00	 0,63	 4,48	 3,85	 3,83
KETY		-			-			-			224,30	10,00	 4,46	 3,92	 4,08	 3,06
LENTEX		2014-07-09	2014-07-23	2014-04-17	 8,00	 0,35	 4,38	 2,99
DOMDEV		2014-06-12	2014-06-27	-			 50,50	 2,20	 4,36	 8,51	 4,85	 1,94
PGSSOFT		2014-06-18	2014-07-02	2014-05-08	 5,00	 0,20	 4,00	 4,93	 7,01	 4,49

Jeszcze do niedawna, najpewniej można było liczyć na spółki, których udziałowcem był/jest Skarb Państwa, który chętnie kładł łapę na dywidendach, aby zaspokoić swoje potrzeby budżetowe. Sytuacja ta pewnie szybko się nie zmieni. Do grona spółek posiadających już tradycję w wypłacaniu dywidend, możemy zaliczyć, KGHM, PZU, czy spółki energetyczne jak Tauron PGE, oraz telekomunikacyjny Orange. Nieznaczny to, że firmy prywatne są gorsze, co doskonale widać w powyższej tabeli. Wiele prywatnych przedsiębiorstw już wpisało się do grupy dywidendowych liderów, a grono to powoli się poszerza. Czołówka już zarezerwowana została przez Budimex, Synthos, CCS, czy cześć grupy Asseco.

Kolejnym pytaniem jakie możemy zadać jest: kiedy kupić akcje spółki, która płaci wysoką dywidendę, jaki jest dogodny moment do zakupów jej walorów. Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to zależy od strategii. Na pewno zakup tuż przed wypłatą może być nieco kosztowną inwestycją, gdyż możliwe jest, że w okolicach ustalania praw do dywidendy, bądź ogłaszania zamiaru podziału zysków, zaobserwować można dynamiczny wzrost kursu akcji. Oczywiście nie jest to reguła i tak naprawdę różnie może się to potoczyć. Niektórzy preferują ciągłe akumulowanie walorów wybranych spółek w ciągu roku, uśredniając cenę ich zakupu. Nieco lepszym rozwinięciem tej metody, jest staranie się wyłapywać dołki i przeceny, wykorzystując je jako dobre okazje do dyskontowego “przejęcia” akcji, gdy nie cieszą się one zainteresowaniem inwestorów, bądź są następstwem panicznej wyprzedaży z różnych, często chwilowych powodów.

Należy pamiętać, że wraz z dniem ustalenia praw do dywidendy, kurs jest obcinany o wypłacaną dywidendę. Jak w takiej sytuacji obrać dogodną strategię do dalszych inwestycji i kiedy sprzedać akcje aby móc załapać się na kolejne wypłaty oferowane przez inne spółki? W wielu przypadkach, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji i dobrej kondycji finansowej, kurs szybko wraca w okolice sprzed “obcięcia”. Ale nie jest to reguła, czasem jest nawet wręcz odwrotnie.

Sam zastanawiam się jak rozwiązać ten problem, aby w miarę jak najwięcej “uszczypnąć” z oferowanych wypłat dywidend w najbliższym okresie. Na pewno wszystko się wkrótce wyjaśni w nadchodzących tygodniach. Na razie staram się rozdzielać i dywersyfikować aktywa pomiędzy te firmy, które w zbliżonych terminach zaoferują wypłatę swoich zysków. Nawet, jeśli kurs wzrośnie niewiele, może się okazać, że warto będzie wymienić jedne akcje na inne, i skorzystać z kolejnej dywidendy. Trzeba to jednak dobrze przekalkulować i obserwować zachowanie rynku, a także interesujących nasz spółek.

Ja obecnie przymierzam się do zaatakowania czołówki w przedstawionej wyżej tabeli. Planuję odpowiednie posunięcia, aby “wejść” w ASSECOSLO, BUDIMEX, EXOUPOS i PHN. Niestety na NETWISE, trochę zaspałem, ale pomimo tego, w piątek udało mi się nabyć mały pakiet akcji słowackiego oddziału Asseco przy małej obniżce cen, w granicach 2%. Przed zbliżającym się terminem ustalenia praw do dywidendy, ruch i zainteresowanie tymi spółkami szybko wzrasta, generując zwiększone obrotny, choć kurs niekoniecznie pnie się do góry. Pozwala mi to jeszcze chwilowo na małe optymalizacje. I zależnie od dalszych poczynań i obserwacji, będę starał się przed końcem miesiąca wejść do akcjonariat kolejnych spółek. A później kolejnych i kolejnych…

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

/dozwolony markdown/

/nie zostanie opublikowany/