#dywidendy

wszystkie notatki oznaczone etykietą "dywidendy"

Sezon dywidendowy rozpoczęty

Jedną z inspiracji dla mojego prywatnego funduszu emerytalnego było oparcie części aktywów akcyjnych na strategii dywidendowej. Szerzej o tym pisałem w memo odnośnie ukierunkowania i spróbowania swoich sił na rynku GPW. Strategia oparta na stabilnych spółkach dzielących się swoimi zyskami z akcjonariuszami, wydaje się być jedną z głównych strategii, jakie można spotkać w długoterminowej inwestycji emerytalnej. Co przy wykorzystaniu III filaru i uwolnienia się od podatku Belki, jest jedynym godnym sposobem na czerpanie pełnych korzyści z wypłacanej dywidendy.

Czytaj dalej