Nota prawna

Czyli licencja, disclaimer i różne takie tam informacje prawne...

Prawa autorskie i licencja

Wszystkie opublikowane na tym na tym blogu materiały, o ile nie zaznaczono inaczej, są moim dziełem i podlegają ochronie w oparciu o przepisy prawa autorskiego. Można z nich korzystać na warunkach podanych niżej.

Wszystkie treści wpisów i komentarzy opublikowane zostały na licencji CC BY-SA 4.0.

Dołączone do treści wpisów kody źródłowe, będące ich integralną częścią, a zarazem nie będące fragmentami innych utworów, udostępniane są na zasadach licencji MIT, chyba że zaznaczono inaczej. Prezentowane wycinki i fragmenty kodu źródłowego innych utworów i projektów podlegają warunkom na jakich zostały pierwotnie wydane.

Wszystkie zdjęcia i inne multimedia udostępniane są na licencji CC BY-NC-ND 4.0.

W szczególnych przypadkach, mogę udzielić odrębnych praw do utworów, po uprzednim kontakcie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie treści publikowane na blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Stanowią one wyłącznie odzwierciedlenie moich osobistych poglądów, przemyśleń i opinii w chwili publikacji. Nie są one związane, ani nie reprezentują stanowiska osób, instytucji lub organizacji, z którymi mogę być związany zawodowo lub osobiście.

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności, za jakiekolwiek straty, szkody i problemy wynikłe z wykorzystania zawartych na blogu treści, ani za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji, w tym także za ewentualne niezgodne z prawem ich wykorzystanie. Nie odpowiadam za ewentualne braki, błędy i przekłamania w zawartych materiałach.

Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie. Zastrzegam sobie jednak prawo do niepublikowania komentarzy lub w skrajnych sytuacjach do ich modyfikacji, jeśli uznam, że zawierają one niepożądane treści, łamią prawo lub w inny sposób naruszają dobre obyczaje.