Sezon dywidendowy rozpoczęty

13 kwietnia 2014

Jedna z inspiracji dla mojego prywatnego funduszu emerytalnego było oparcie części aktywów akcyjnych na strategii dywidendowej. Szerzej o tym pisałem w memo odnośnie ukierunkowania się i spróbowania swoich sił na rynku GPW. Strategia oparta na stabilnych spółkach dzielących się swoimi zyskami z akcjonariuszami, wydaje się być jedną z głównych strategii, jakie można spotkać w długoterminowej inwestycji emerytalnej. Co przy wykorzystaniu III filaru i uwolnienia się od podatku Belki, jest jedynym godnym sposobem na czerpanie pełnych korzyści z wypłacanej dywidendy. A także byc ciekawym sposobem na pasywny dochód, w dłuższym terminie, w porównaniu do typowego inwestowania, wymagającego większej uwagi.

Do tej pory uważałem, że sezon wypłat dywidend zaczyna się gdzieś bliżej połowy roku w okolicach czerwca lub końca maja, wiec zbytnio nie zwracałem uwagi na sprawy z tym związane. Ale ostatnio uświadomiono mi, że tak naprawdę już od kwietnia wiele przedsiębiorstw przygotowuje się a nawet zaczyna realizację planu związanego z podziałem uzyskanych zysków w minionym roku. Do tej pory skupiałem się na magazynowaniu wszelkich informacji i komunikatów spółek związanych z tematem podziału zysku, które obficie wypływają w czasie publikacji wszelakich raportów i sprawozdań finansowych, a samą analizę pozostawiając na później…

Uświadomienie, o którym piszę, przyszło wraz z całkiem przypadkowym trafieniem na wpis informujący o rozpoczęciu sezonu dywidendowego na blogu harmonogram milionera (tematyka dywidendowa poruszana jest tam całkiem często w dedykowanych wpisach, w tym roku już kilkakrotnie, warto się z nimi zaznajomić, a także z innymi prezentowanymi tam przemyśleniami autora). Doszło wtedy do mnie, że sezon dywidendowy już się na dobre rozpoczął wraz z początkiem kwietnia, a jedne z największych dywidend wkrótce zostaną przydzielone. Nie pozostało nic innego, jak zacząć wreszcie planować, co kiedy i jak…

Gdzie uzyskać informacji o planowanych dywidendach? Szukać można wszędzie, ale najprościej śledzić komunikaty spółek i ich sprawozdania finansowe. Można też pokusić się monitorowanie poczynań indeksu WIGdiv, grupującego spółki regularnie wypłacające dywidendy. Spróbować również można na wielu portalach posiadających działy finansowe, czego przykładem jest wp.pl, lub na bardziej ukierunkowanych na finanse i rynki kapitałowe wortalach, jak na przykład stockwatch.pl

Ja bazując na kilku różnych źródłach i komunikatach pochodzących bezpośrednio ze spółek, opracowałem sobie zestawienie nadchodzących operacji dywidendowych, których stopy zwrotu kształtują się na poziomie powyżej 3%, a ich realizacja przypada w najbliższym czasie – I polowa roku + 1-2 miesiące, aby móc optymalniej zaplanować dalsze kroki działania na II połowę roku.

W prezentowanej poniżej tabeli, stopę zwrotu obliczono względem obecnego kursu akcji (w dniu publikacji), a historyczne stopy zwrotu, dla porównania, pobrano z danych serwisu stockwatch.pl (nie wiem jaka metoda zostały wyliczone). Niektóre firmy jeszcze nie zatwierdziły ostatecznej decyzji odnośnie podziału zysku, ale w wielu z nich zarząd już rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy chęć wypłaty dywidendy.

			dzien		dzien										stopa dywidendy
spolka		dywidendy	wyplaty		data wza	kurs	dywid	2014	2013	2012	2011
NETWISE		2014-04-07	2014-04-21	2014-03-31	 5,00	 0,50	10,00	 7,81
PROLOG		2014-05-27	2014-06-16	2014-05-05	 13,10	 1,30	 9,92	12,75
BUDIMEX		2014-05-06	2014-05-21	2014-04-24	141,80	11,85	 8,36	 5,69	13,54	 8,97
AQUABB		-			-			-			 12,08	 0,99	 8,20	 3,36	 1,84	 1,64
TERESA		-			-			-			 14,80	 1,20	 8,11	 6,58	 7,12	 5,11
CCS			2014-05-27	2014-06-10	-			 4,50	 0,35	 7,78	 7,83
EXOUPOS		2014-05-06	2014-05-21	2014-04-28	 7,80	 0,60	 7,69
ABCDATA		-			-			-			 4,15	 0,31	 7,47	 5,54	 7,80
ASSECOSLO	2014-04-17	2014-04-28	2014-04-09	 20,74	 1,55	 7,45	 8,67	12,47	 3,51
PULAWY		2014-01-03	2014-01-17	2013-11-29	141,00	10,38	 7,36	 5,73	 6,52	 3,98
ANALIZY		-			-			-			 13,70	 1,00	 7,30	 3,92
PHN			2014-05-07	2014-05-21	2014-04-11	 30,49	 2,16	 7,08
QUERCUS		2014-06-13	2014-06-27	2014-04-25	 7,56	 0,53	 7,01	 3,89	 8,33	 2,13
TALEX		-			-			2014-05-08	 18,79	 1,30	 6,92	 3,92	 2,20	 3,99
NOVITA		-			-			-			 30,00	 2,03	 6,77	 4,24	 5,08	13,94
MCLOGIC		2014-03-17	2014-03-31	2014-03-03	 42,30	 2,75	 6,50	 6,74	 5,95	 4,40
LENA		2014-05-09	2014-05-27	2014-04-24	 4,70	 0,30	 6,38	 9,15	 6,52	 4,05
ASSECOBS	2014-05-14	2014-06-02	2014-04-15	 12,60	 0,80	 6,35	 6,88	 9,09	 6,67
ELEKTROTI	-			-			-			 12,07	 0,75	 6,21	 6,38	10,20	 6,28
HANDLOWY	2014-07-07	2014-08-29	-			115,40	 7,15	 6,20	 6,16	 3,54	 5,90
SYNTHOS		2014-04-25	2014-05-05	2014-04-17	 5,15	 0,31	 6,02	 4,36	 8,39	 7,86
ASSECOPOL	-			-			-			 45,58	 2,60	 5,70	 5,06	 4,64	 3,48
PGE			2014-09-05	2014-09-26	-			 19,60	 1,10	 5,61	 5,02	 9,20	 3,46
ENERGA		2Q			-			-			 18,17	 1,00	 5,50
PROCAD		-			-			-			 1,30	 0,07	 5,38	 5,65			 3,90
OLYMPIC		2014-05-12	2014-05-13	2014-04-25	 8,20	 0,42	 5,12
PRYMUS		-			-			-			 2,96	 0,15	 5,07
PEKAO		2014-06-18	2014-07-04	-			198,00	 9,96	 5,03	 5,00	 3,74	 3,98
DECORA		2014-07-18	2014-08-01	2014-04-25	 8,80	 0,42	 4,77	 4,52	 3,69	 2,41
ORANGEPL	2014-06-26	2014-07-10	2014-04-10	 10,50	 0,50	 4,76	 6,47	 5,80	 7,94
ACE			-			-			-			 14,00	 0,63	 4,48	 3,85	 3,83
KETY		-			-			-			224,30	10,00	 4,46	 3,92	 4,08	 3,06
LENTEX		2014-07-09	2014-07-23	2014-04-17	 8,00	 0,35	 4,38	 2,99
DOMDEV		2014-06-12	2014-06-27	-			 50,50	 2,20	 4,36	 8,51	 4,85	 1,94
PGSSOFT		2014-06-18	2014-07-02	2014-05-08	 5,00	 0,20	 4,00	 4,93	 7,01	 4,49

Jeszcze do niedawna, najpewniej można było liczyć na spółki, których udziałowcem był/jest Skarb Państwa, który chętnie kładł łapę na dywidendach, aby zaspokoić swoje potrzeby budżetowe. Sytuacja ta pewnie szybko się nie zmieni. Do grona spółek posiadających już tradycje w wypłacaniu dywidend, możemy zaliczyć, KGHM, PZU, czy spółki energetyczne jak Tauron PGE, oraz telekomunikacyjny Orange. Nieznaczny to, że firmy prywatne są gorsze, co doskonale widać w powyższej tabeli. Wiele prywatnych przedsiębiorstw już wpisało się do grupy dywidendowych liderów, a grono to powoli się poszerza. Czołówka już zarezerwowana została przez Budimex, Synthos, CCS, czy cześć grupy Asseco.

Kolejnym pytaniem jakie możemy zadać jest: kiedy kupić akcje spółki, która płaci wysoka dywidendę, jaki jest dogodny moment do zakupów jej walorów. Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to zależy od strategii. Na pewno zakup tuż przed wypłatą może być nieco kosztowną inwestycją, gdyż możliwe jest, że w okolicach ustalania praw do dywidendy, bądź ogłaszania zamiaru podziału zysków, zaobserwować można dynamiczny wzrost kursu akcji. Oczywiście nie jest to reguła i tak naprawdę różnie może się to potoczyć. Niektórzy preferują ciągłe akumulowanie walorów wybranych spółek w ciągu roku, uśredniając cenę ich zakupu. Nieco lepszym rozwinięciem tej metody, jest staranie się wyłapywać dołki i przeceny, wykorzystując je jako dobre okazje do dyskontowego „przejęcia” akcji, gdy nie cieszą się one zainteresowaniem inwestorów, bądź są następstwem panicznej wyprzedaży z różnych, często chwilowych powodów.

Należy pamiętać, ze wraz z dniem ustalenia praw do dywidendy, kurs jest obcinany o wypłacaną dywidendę. Jak w takiej sytuacji obrać dogodna strategię do dalszych inwestycji i kiedy sprzedać akcję aby móc załapać się na kolejne wypłaty oferowane przez inne spółki. W wielu przypadkach, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji i dobrej kondycji finansowej, kurs szybko wraca w okolice sprzed „obcięcia”. Ale nie jest to reguła, czasem jest nawet wręcz odwrotnie.

Sam zastanawiam się jak rozwiązać ten problem, aby w miarę jak najwięcej „uszczypnąć” z oferowanych wypłat dywidend w najbliższym okresie. Na pewno wszystko się wkrótce wyjaśni w najbliższych tygodniach. Na razie staram się rozdzielać i dywersyfikować aktywa pomiędzy te firmy, które w zbliżonych terminach zaoferują wypłatę swoich zysków. Nawet, jeśli kurs wzrośnie nie wiele, może się okazać, ze warto będzie wymienić jedne akcje na inne, i skorzystać z kolejnej dywidendy. Trzeba to jednak dobrze przekalkulować i obserwować zachowanie rynku, a także interesujących nasz spółek.

Ja obecnie przymierzam się do zaatakowania czołówki w przedstawionej wyżej tabeli. Planuję odpowiednie posunięcia, aby „wejść” w ASSECOSLO, BUDIMEX, EXOUPOS i PHN. Niestety na NETWISE, trochę zaspałem, ale pomimo tego, w piątek udało mi się nabyć mały pakiet akcji słowackiego oddziału Asseco przy małej obniżce cen, w granicach 2%. Przed zbliżającym się terminem ustalenia praw do dywidendy, ruch i zainteresowanie tymi spółkami szybko wzrasta, generując zwiększone obrotny, choć kurs niekoniecznie pnie się do góry. Pozwala mi to jeszcze chwilowo na małe optymalizacje. I zależnie od dalszych poczynań i obserwacji, będę starał się przed końcem miesiąca wejść do akcjonariat kolejnych spółek. A później kolejnych i kolejnych…

Metodologia wyceny portfela

5 kwietnia 2014

Jednym z kluczowych problemów dotyczących inwestowania jest pomiar i ocena wyników zarządzania portfelem inwestycji. Pierwszym i najbardziej popularnym sposobem jest wyznaczenie stopy zwrotu i porównanie jej do benchmarku. O ile wyznaczenie stopy zwrotu ze stałych, czy jednorazowych inwestycji jest sprawą prostą, to problemem może być określenie stopy zwrotu z portfela, w którym ciągle coś się […]

czytaj całość »

Portfel akcji 1Q 2014

1 kwietnia 2014

Mam już za sobą pierwszy, pełny kwartał bojów na GPW, więc niejako wymusza to szybką analizę działania wraz z podsumowaniem i oceną wyników, jakie udało mi się osiągnąć w tym czasie na warszawskim parkiecie. W istocie moje „zabawy” i eksperymenty z rynkiem akcyjnym zacząłem pod koniec zeszłego roku, ale dopiero miniony kwartał wydaje się bardziej […]

czytaj całość »

Agresja NATO, czy Rosji, na tle Ukrainy

9 marca 2014

Starałem się odcinać od polityki, ale czasami niestety nie udawało mi się do dobrze, czego przykładem może być kilka wpisów na blogu, będące jakiegoś rodzaju komentarzem lub wynurzeniem własnych myli i poglądów. Przez długi czas żyłem poza tym co dzieje się wokół mnie w kraju na świecie, poniekąd ignorancja, a także z powodu braku do […]

czytaj całość »

Co słychać w nadchodzącym C++14

5 marca 2014

Powolnymi, acz zdecydowanymi krokami zbliża się nowy standard języka C++14.Niektorzy jeszcze nie oswoili się z C++11, a biznes ciągle w epoce kamienia łupanego – C++98/03, bądź „C z klasami”, a wkrótce kolejna dawka nowości i emocji. Od czasu wejścia obecnego standardu, komitet nieźle przyspieszył, można powiedzieć, że wreszcie chce nadążać za rynkiem i potrzebami, planując […]

czytaj całość »

Portfel inwestycyjny

16 lutego 2014

Przyszedł taki czas, aby trochę mocniej zastanowić się nad składem swojego portfela i zrewidować poglądy na ten temat. A wszystko to za sprawą trafienia niedawno na kilka artykułów w sieci, choć jakiekolwiek akcję wywołał podcast WNOP019 na temat budowania portfela i strategii inwestycyjnej, opublikowany przez Michała i Zbyszka, w ramach serii artykułów i eksperymencie przez […]

czytaj całość »

Biquad dla DVB-T

18 stycznia 2014

ups!

czytaj całość »

To co było, i to co będzie

5 stycznia 2014

Na wielu blogach, w ostatnich dniach, można trafić na różne wpisy i notatki w jakiś sposób starające się podsumować mijający rok oraz prezentować plany na przyszłość. Wszakże nic dziwnego, w końcu jest to taki standardowy czas do zadumy i rozmyślań o tym minionym kawałku czasu, naszych wyborach i decyzjach, a także próba usystematyzowania i podsumowania […]

czytaj całość »

Moje pierwsze debiuty

15 grudnia 2013

W tym tygodniu przeżyłem swój pierwszy debiut na GPW. Brałem udział w dwóch IPO, jakie niedawno się zakończyły, tym którzy zaglądają na bloga od czasu do czasu, nie trzeba przypominać, że była to Energa i Capital Park. Jak to się potoczyło już wszyscy wiemy. Mimo wszystko, jeszcze przed debiutami tych spółek miałem kilka swoich uwag […]

czytaj całość »

Rachunek maklerski

4 grudnia 2013

Ciekawe przygody miałem z zakładaniem rachunków maklerskiego. Wybrałem najbardziej atrakcyjną ofertę, co według wszelkiej maści rankingów, zestawień i analiz doprowadziło mnie do Deutsche Banku i ich domu maklerskiego. Ścieżka do posiadania rachunku była tak zawiła, ze zahaczyłem po drodze jeszcze o DM BOS i mBankowy eMakler. dbMakler To właśnie dbMakler oferuje najniższe prowizje, rzędu 0,19 […]

czytaj całość »

miniBlog

malcom.pinger.pl
23:24:40 27/03/2014
Po dluzszej przerwie, dzisiejszy wypiek chleba, mozna zaliczyc do najlepszego ;)
00:04:03 08/01/2013
Taki tu spokoj.... sialala...
23:37:56 16/09/2012
A gdzie C64?... :(
http://www.youtube.com/watch?&v=3qaF9-W2Dvg
14:45:25 15/09/2012
Moze czas znalezc jakies inne miejsce na mini-bloga? A moze dodac cos do samego devbloga... a moze czas na blipa, twittera? Bo cos tutaj zycie zamarlo...
20:00:55 01/09/2012
Powrot w blasku i chwale na MaldevBlogu ;)
11:54:50 02/06/2010
Wreszcie kilka dni odpoczynku w domku ;)
22:15:23 07/03/2010
Powrot do zycia ;)
19:32:00 04/01/2010
first day on a new job ;)
18:33:32 14/12/2009
Popularnosc jezykow programowania
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
17:54:43 02/12/2009
Moge powiedziec poki co tylko tyle ze intro i muzyka z #Paradox mi sie wybitnie podoba ;p
01:35:01 02/12/2009
Lin Xu przedstawia nowe usprawnienia optymalizacyjne w VC2k10:
http://blogs.msdn.com/vcblog/archive/2009/12/01/gl-and-pgo.aspx
13:35:46 01/12/2009
Secret #Perl Operators
http://www.catonmat.net/blog/secret-perl-operators/
15:58:58 30/11/2009
Interlocked* Win32 - ciekawe zadanie dla chetnych ;p
http://groups.google.pl/group/pl.comp.lang.c/browse_thread/thread/c4ccf09a972ed50d
11:23:06 26/11/2009
W ostatnich dniach troche moich patchy do wxWidgets sie "przeforsowalo"...
23:00:04 22/11/2009
Troche sie rozczarowalem, mialem nadzieje, ze bedzie kontynuacja watku z ostatniego odcinka Stargate Universe...
22:14:56 21/11/2009
Pwtornie motyw "Polscy chłopcy w językach obcych" w Strefa rokendrola wolna od angola na "trocjce" ;)
14:35:39 17/11/2009
"People often write less readable code because they think it will produce faster code. Unfortunately, in most cases, the code will not be faster."
Krotka prezentacja o tym co potrafia wspolczesne kompilatory (odnosnie optymalizacji):
http://www.linux-kongress.org/2009/slides/compiler_survey_felix_von_leitner.pdf
01:10:43 17/11/2009
The Pirate Movie - swietny film z swietnym soundtrackiem, szczegolnie utwor (Song of) Victory.
Dla odmiany nieco metalowa wersja, cover Mayhayrona
http://www.youtube.com/watch?v=Ud8uAKW3U4o
00:11:46 08/11/2009
Bezstykowe karty Mifare sa bardzo wygodne w uzyciu. Gorzej jak ma sie ich kilka np. w portfelu (legitymacja, karta miejska) i chce sie jednej uzyc bez wyjmowania... co ostatnio doswiadczylem przy bramkach na WAT-cie. Zapewne przy metrze i kasownikach bedzie podobnie ;p
01:14:00 06/11/2009
Dziwny swiat, dziwni ludzie, teraz beda dublowoac wszelkie swoje "smieci" w sieci.
Moze warto zintegrowac rowniez wiekszosc for dyskusyjnych i wysylajac na jedno, wysylac na pol sieci?
23:10:46 20/10/2009
Ostatnio babralem sie z COM i XPCOM przy embedowaniu #IE i #Gecko do prostej aplikacji. Moze w xime oprze API na czyms podobnym... Latwe i przyjemne uzywanie spod C++ i C, czyli zewszad ;)
20:48:44 13/10/2009
Musialem napisac co mysle o nowym #tlen, bo nie potrafilem dluzej sie powstrzymac, przepraszam.
http://ekipa.tlen.pl/forum/index.php?showtopic=11310
10:38:53 12/10/2009
Kolumna "This Week in Boost" na "C++Next" mam nadzieje, ze bedzie ciekawa ;p
http://cpp-next.com/archive/2009/10/introducing-%e2%80%9cthis-week-in-boost%e2%80%9d/
13:53:47 06/10/2009
Polskie brzmienia w lacisnkim rocku - Amaryllis ;)
Mi szczegolnie przypadl do gustu utwor "Magnificat".
12:03:14 06/10/2009
Podazajac kierunkiem ostatniej wolnej strefy - "Polscy chłopcy w językach obcych", dzisiejsze poludnie sponsoruje Percival Schuttenbach ;)
http://www.youtube.com/watch?v=uQvvE5qNxi4
http://www.youtube.com/watch?v=Gb36Qyq8DyY
09:15:37 06/10/2009
Paskudny ten #tlen na #qt, kontrolki takie bleee, emulwoane/malowane nijak maja sie do natywnych.
18:22:56 29/09/2009
s2s @ #tlen jest online [via kaworu]
19:50:34 25/09/2009
Maly bug w wx'ach, a juz chcialem klnac na MS...
13:26:02 23/09/2009
Dla tych, ktorzy wciaz nie wiedza, ze jabber != xmpp ;p
http://forum.jabberpl.org/index.php?showtopic=7380
23:05:32 22/09/2009
Na USiu tez mnie "chca", ale zostane przy WAT, tylko 2x drozej ;p