#IDE

wszystkie notatki oznaczone etykietą "IDE"

Visual Studio Command Prompt

Dosyć często używam narzędzi dostarczanych z Visual Studio spod linii poleceń, głównie nmake do budowania z wykorzystaniem plików makefile. Nieraz jest to bardziej wygodne i optymalne w pracy od odpalania i zabawy z IDE. Standardowo przy odpalaniu Visual Studio 2008 Command Prompt wykonywany jest skrypt vcvarsall.bat, który ustawia środowisko, czyli odpowiednie zmienne środowiskowe, ścieżki… Wszystko fajnie i cacy, ale przy ustawieniach ścieżek do nagłówków i bibliotek nie są brane pod uwagę pozycje zapisane w ustawieniach IDE.

Czytaj dalej

Code::Blocks i wxWidgets

Code::Blocks jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym opartym na projekcie Scintilla i bibliotece wxWidgets. Biblioteka wxWidgets pozwala rozwijać deweloperom jedną wersję kodu aplikacji na platformy Win32, WinCE, Mac OS X, GTK+, X11, Motif i inne, poprzez określony interfejs API wspólny dla wszystkich wspieranych platform. Jednak w odróżnieniu od innych podobnych między-platformowych toolkit’ów, programy wykorzystujące wxWidgets mają wygląd aplikacji natywnych. A to dlatego, że poszczególne jej elementy realizuje się z użyciem naturalnych/natywnych kontrolek danego środowiska graficznego.

Czytaj dalej