#benchmark

wszystkie notatki oznaczone etykietą "benchmark"

Konwersja liczb binarnych do kodu BCD (AVR)

Na forum elektrody natrafiłem na temat związany z operowaniem na dużych liczbach na małych mikrokontrolerach AVR. W istocie temat dotyczył algorytmu szybkiej konwersji dużych liczb zapisanych w naturalnym systemie dwójkowym na ich reprezentację w kodzie BCD. Zagadnienie to wydało mi się na tyle ciekawe i praktyczne (w kilku projektach będę przechodził podobny problem), związane też jest to pokrótce z multipleksowaniem 7-segmentowych wyświetlaczy LED, dlatego postanowiłem zrobić kilka testów (porównań) różnych algorytmów.

Czytaj dalej