#xslt

wszystkie notatki oznaczone etykietą "xslt"

XSLT i xmlns

Mam problem z przestrzeniami nazw w transformacji XSLT - brak nazwy lub prefiksu. Po części problem opisano tutaj: XSLT gotcha with default namespace set with xmlns XSLT 1.0 Pattern Matching Tips for Source Documents with Namespaces Dokładnie to chcę, aby XML: <iq type="get" id="ab0ea"> <query xmlns="jabber:iq:roster"/> </iq> oraz <iq xmlns='jabber:client' type="get" id="ab0ea"> <query xmlns="jabber:iq:roster"/> </iq> Był przetwarzany przez ten sam “template match” XSLT-a: <xsl:template match="/iq"/> lub <xsl:template match="/xmpp:iq"/> Może ktoś potrafi mi pomóc?

Czytaj dalej