#xml

wszystkie notatki oznaczone etykietą "xml"

XSLT i xmlns

Mam problem z przestrzeniami nazw w transformacji XSLT - brak nazwy lub prefiksu. Po części problem opisano tutaj: XSLT gotcha with default namespace set with xmlns XSLT 1.0 Pattern Matching Tips for Source Documents with Namespaces Dokładnie to chcę, aby XML: <iq type="get" id="ab0ea"> <query xmlns="jabber:iq:roster"/> </iq> oraz <iq xmlns='jabber:client' type="get" id="ab0ea"> <query xmlns="jabber:iq:roster"/> </iq> Był przetwarzany przez ten sam “template match” XSLT-a: <xsl:template match="/iq"/> lub <xsl:template match="/xmpp:iq"/> Może ktoś potrafi mi pomóc?

Czytaj dalej

Białe znaki w XML-u

Nie wiem, jak jest zdefiniowana ta sprawa w standardzie, ale taki libxml2 białe znaki między elementami XML-a uznaje jako element. Skutkuje to tym, że mając taki XML: <root> <node>node value</node> </root> pierwszym dzieckiem <root/>-a jest element zawierający tabulator i znak końca wiersza, a następnym dopiero <node/>. Większość parserów, także tych “wbudowanych” w skryptowe języki - PHP, Perl, standardowo ignoruje takie elementy. Miałem nadzieję, że libxml ma jakaś opcję pozwalającą zignorować puste elementy, ale niestety nic nie znalazłem.

Czytaj dalej