#sql

wszystkie notatki oznaczone etykietą "sql"

Wrapper C++ do SQLite

Już zaczynałem planować tworzenie jakiegoś wrappera w C++ do bazy/sterownika SQLite-a, po części wzorowanego na wxSQLite3. Dzięki czemu mógłbym łatwo, prosto i obiektowo operować na bazie SQLite w swoim programie. Ale właśnie znalazłem już coś gotowego i do tego polskiego ;) Mowa oczywiście o ccSQLite. ccSQLite to obiektowy wrapper na interfejs C biblioteki sqlite. Znacznie upraszcza korzystanie z jej dobrodziejstw i pozwala obsługę błędów biblioteki sprowadzić do przechwytywania wyjątków.

Czytaj dalej