#safe exceptions

wszystkie notatki (3) oznaczone etykietą "safe exceptions"