#patch

wszystkie notatki (2) oznaczone etykietą "patch"