#MFC

wszystkie notatki oznaczone etykietą "MFC"

Editable List Control

CEditListCtrl jest klasą MFC reprezentującą edytowalną kontrolkę listy - EditListCtrl. Jest to typowa kontrolka listy z możliwością edytowania pól, poszczególne kolumny mogą przyjąć jeden z kilku typów: normal, edit i combo. Inspiracją była implementacja Editable Table Control - shilonira. Z powodu czego, większość kodu została zaadaptowana właśnie z tej implementacji, dodając kilka rozszerzeń. Kontrolka EditListCtrl powstała głównie na potrzeby pluginu myself3. Źródła z przykładową aplikacją można pobrać ze strony projects.malcom.pl. Kod wydany na zasadach licencji MIT (X11).

Czytaj dalej