#GUI

wszystkie notatki oznaczone etykietą "GUI"

Dostęp do konsoli z aplikacji GUI

Popełniłem sobie małego arta na temat dostępu do konsoli spod aplikacji GUI, opisującego jak najprościej rozróżnić czy aplikacja okienkowa została uruchomiona spod konsoli i jak do niej się dorwać, choćby po to by wyświetlić dostępne opcje linii poleceń naszej aplikacji. Główna inspiracja do wgłębienia się w ten temat była obsługą linii poleceń w aplikacjach napisanych z wykorzystaniem toolkita wxWidgets. Tam właśnie dostępne opcje linii poleceń aplikacji GUI wyświetlane są w MessageBoxie, nawet, jeśli uruchamiamy ja spod konsoli.

Czytaj dalej

Editable List Control

CEditListCtrl jest klasą MFC reprezentującą edytowalną kontrolkę listy - EditListCtrl. Jest to typowa kontrolka listy z możliwością edytowania pól, poszczególne kolumny mogą przyjąć jeden z kilku typów: normal, edit i combo. Inspiracją była implementacja Editable Table Control - shilonira. Z powodu czego, większość kodu została zaadaptowana właśnie z tej implementacji, dodając kilka rozszerzeń. Kontrolka EditListCtrl powstała głównie na potrzeby pluginu myself3. Źródła z przykładową aplikacją można pobrać ze strony projects.malcom.pl. Kod wydany na zasadach licencji MIT (X11).

Czytaj dalej

Modyfikacja wxCheckListBox-a

Poprawiłem moją modyfikację kontrolki wxCheckListBox, dodając natywny wygląd stylu XP (UXTheme). Teraz kontrolka wygląda dużo lepiej i bardziej upodabnia się do natywnych wersji systemowych. Poprawiłem kod i dostosowałem go do wymogów projektu i zrobiłem łatkę, która już czeka w trackerze na akceptację. Szczegóły można znaleźć na projektowym trackerze: Adds UXTheme support to wxCheckListBox MSW oraz na forum wx w powiązanym temacie: wxCheckListBox modifed. Screen ukazujący efekt patcha: Tutaj wyświetlał się obrazek (w:307, h:383) dostępny na imageshacku pod tym adresem.

Czytaj dalej