Biblioteka Pinger++

tech • 115 słów • 1 minuta czytania

Wypuściłem na LGPL-u napisaną w języku C++ bibliotekę Pinger++ służącą do łatwej komunikacji z serwisem pinger.pl.

Biblioteka implementuje w pełni publicznie dostępne API serwisu, a nawet trochę więcej niż zawarto w dokumentacji dostępnej pod adresem pinger.pl/_/main/api. Wymiana danych następuje w formacie XML, do którego parsowania użyto libxml2, a obsługę sieci i sesji HTTP dostarcza moja prosta klasa HttpSession.

Ze względu, iż Pinger++ implementuje w pełni API serwisu, a metody i ich argumenty odpowiadają znaczeniowo informacjom zawartym w dokumentacji API, dlatego aktualnie zrezygnowano z jakiejkolwiek dokumentacji biblioteki.

Przykładowy fragment kodu użycia biblioteki oraz jej źródła można znaleźć na stronie projects.malcom.pl.

Oczywiście nie jest to wersja finalna i skończona, ale jest funkcjonalna i działa bardzo dobrze ;)

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

/dozwolony markdown/

/nie zostanie opublikowany/