C++ Templates are Turing Complete

Wzorce języka C++ spełniają wszystkie założenia maszyny Turinga. Przemyślenia i próby udowodnienia powyższego sformułowania można znaleźć w pracy „C++ Templates are Turing Complete” autorstwa Todd L. Veldhuizen. Małą ciekawostkę na temat limitów w wzorcach możemy znaleźć na końcu artykułu: […] the C++ standards committee allows conforming compilers to limit the depth of „recursively nested template … Czytaj dalej C++ Templates are Turing Complete