TreeLinkedList

Dziś kilka słów o mojej prostej strukturze TreeLinkedList. Jest to prosta drzewiasta struktura, jak sama nazwa wskazuje można ją sobie wyobrazić jako skrzyżowanie drzewa z listą, a dokładniej to hierarchiczne powiązanie drzewem kilku list, gdzie każda gałąź jest listą elementów, które są kolejnymi gałęziami. Twór ten jest bardzo zbliżony do B-tree, aczkolwiek nie posiada wszystkich … Czytaj dalej TreeLinkedList