Wiersz poleceń i PATH

Gdy często pracujemy z konsolą, przydaje się, aby do najczęściej używanych programów i narzędzi dostawać się poprzez wprowadzenie jego nazwy w konsoli w dowolnej lokalizacji. Aby to działało dany program musi znajdować się w katalogu, którego ścieżka zawarta jest w zmiennej systemowej PATH, określającej listę lokalizacji jakie zostaną przeszukane przez interpreter poleceń w poszukiwaniu pliku … Czytaj dalej Wiersz poleceń i PATH